Distribution Box

  • Brodska razvodna kutija za struju

    Brodska razvodna kutija za struju

    Brodska razvodna kutija za napajanje na kopnu (u daljnjem tekstu: obalska kutija za napajanje) je posebna brodska oprema za osiguranje napajanja instalirana u lučkom terminalu.Uređaj je pogodan za trofazni sistem distribucije naizmenične struje sa radnom frekvencijom od 50-60Hz i nazivnim radnim naponom od 220V/380V.